gallery

Zdjęcia wykonane podczas pierwszego Seminarium MIędzynarodowego w gdańsku z Mistrzem Ermarem Alexandrem 6 Dan Doce Pares  w maju 2018 roku.